Är du 25 år eller äldre?

Pernod-ricard-sweden.com innehåller information om alkoholhaltig dryck och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Dela inte vår information till minderåriga.

Genom att fortsätta godkänner du också våra användarvillkor, vår sekretesspolicy (Privacy Policy) och cookie policy.

Denna hemsida ägs av Pernod Ricard Sweden, Marieviksvägen 19a, Stockholm. Hemsidan får bara besökas av personer som är 25 år eller äldre. Pernod Ricard Sweden uppmuntrar alla besökare att njuta av våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. 

Läs mer på drinkwise.se

pernod-logo
sv en

Absolut Vodka klimatkompenserar

 

Att minimera påverkan på miljön är ett centralt mål för Absolut. Många år av prioriterat hållbarhetsarbete tillsammans med smarta innovativa tekniska lösningar har bidragit till att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser från produktionen av Absolut Vodka. Man har nu även beslutat att klimatkompensera för de resterande utsläppen.

Absolut har under de senaste 10 åren minskat koldioxidutsläppen från produktionen med 80 procent per liter vodka bland annat genom omfattande värmeåtervinning, byte till fjärrvärme och grön, dvs förnybar, el på produktionsanläggningarna.

Det finns dock kvar produktionsrelaterade utsläpp av växthusgaser som det pågår fortsatt arbete med att minska.För att ta ansvar för dessa utsläpp fram till man kunnat reducera även dessa väljer man nu att klimatkompensera genom att stödja det prisbelönta Plan Vivo-certifierade skogsprojektet ”Scolel Té”, eller ”Trädet som växer”, i Chiapas, Mexiko.

Projektet innebär att småbrukare får stöd och hjälp att bruka sin jord långsiktigt genom att plantera träd i kombination med grödor. Resultatet är att skövlade områden återbeskogas samtidigt som projektet bidrar till ökad biologisk mångfald och stora positiva sociala mervärden.

– Eftersom Absolut Vodka i grunden är en jordbruksprodukt som är beroende av cirka 400 lokala bönders förmåga att odla högkvalitativt vete, föll det sig naturligt att välja Plan Vivo som sätter små-brukarens villkor i fokus. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete pågår därtill ett arbete att tillsammans med våra lokala bönder stärka den biologiska mångfalden i veteproduktionen. Av den anledningen är det extra glädjande att genom vår klimatkompensation kunna stötta samma rågor i Mexiko, som för oss är en viktig marknad, säger Tina Robertsson, Kvalitets- och Miljöchef vid The Absolut Company.

One Source är ett nyckelbegrepp för Absolut Vodka och innebär att varje flaska Absolut Vodka kommer från Åhus, oavsett var i världen den konsumeras. Vattnet som används är sprunget ur en och samma källa, höstvetet skördas på fälten i södra Skåne, den ikoniska flaskan produceras vid vårt närmsta svenska glasbruk, i Limmared, och varje droppe Absolut Vodka produceras i skånska Åhus.

- På varje flaska berättar vi att vår vodka görs här i Åhus och att vi strävar efter perfektion. Samma omsorg som vi lägger på att göra en vodka av högsta kvalitet vill vi också lägga på vår gemensamma livsmiljö. Därför arbetar vi med ständiga, stegvisa förbättringar för att minimera vår miljöpåverkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Wibell
Senior Manager Corporate Communication
The Absolut Company
Tel 070 190 10 41
E-post elin.wibell@pernod-ricard.com

 

The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av bl a Absolut Vodka. All Absolut Vodka tillverkas i Åhus, Skåne. Sedan juli 2008 är The Absolut Company, tidigare Vin & Sprit, ett bolag inom Pernod Ricard-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm, VD är Paul Duffy.