Är du 25 år eller äldre?

Pernod-ricard-sweden.se innehåller information om alkoholhaltig dryck och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att fortsätta godkänner du också våra användarvillkor, vår sekretesspolicy (Privacy Policy) och cookie policy.

Denna hemsida ägs av Pernod Ricard Sweden, Marieviksvägen 19a, Stockholm. Hemsidan får bara besökas av personer som är 25 år eller äldre. Pernod Ricard Sweden uppmuntrar alla besökare att njuta av våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. 

pernod-logo
sv en

Pernod Ricards samhällsansvar

För oss på Pernod Ricard innebär ansvar att säkerställa att våra produkter konsumeras på ett måttfullt sätt. Med ansvar menar vi även att våra produkter ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt och att alla i produktionen ska ha goda arbetsvillkor. Vi anser att ansvar utöver lagar och myndighets-krav är viktigare än någonsin och strävar efter att vara ett gott föredöme.

CSR Model.jpg

Pernod Ricard CSR

Pernod Ricard Swedens arbete med miljö, hälsa och socialt ansvar ska präglas av proaktivitet, framsynthet och ett systematiskt tillvägagångssätt. Detta innebär att vi inleder en dialog med ännu fler aktörer, och är lyhörda för hur omvärlden ser på verksamheten. Vi kommer också att ytterligare höja våra krav på våra leverantörer och samarbetspartners. Vi prioriterar arbetet för att säkerställa att våra produkter konsumeras på ett säkert och måttfullt sätt. Dessutom vill vi aktivt bidra till en utveckling som främjar ett hållbart nyttjande av våra naturresurser.

Omsorg om konsumenter

Alkohol är en del av vår kultur, och en ansvarsfull konsumtion av alkoholdrycker är socialt acceptabelt. Men vi är medvetna om riskerna för individer och samhälle som följer av överdriven eller olämplig alkoholkonsumtion. Pernod Ricard Sweden främjar därför måttlig och ansvarsfull konsumtion av alkoholhaltiga drycker.

Omsorg om anställda

Pernod Ricard Sweden uppmuntrar entreprenörsskap och mångfald bland anställda. Varje medarbetare är en unik individ, och skillnader i kön, ålder, ursprung och nationalitet är tillgångar. Engagerade och kunniga medarbetare är absolut nödvändigt om vi ska nå våra uppsatta mål, utveckla verksamheten och branschen. Vi känner ett ansvar för våra anställda, och fokuserar på hela människan. Alla anställda ges möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling.

Omsorg om kunder och leverantörer

Våra relationer med kunder, leverantörer och andra affärspartners ska präglas av professionalism, respekt och god etik. Alla våra leverantörer utvärderas utifrån deras arbete för miljö, etik och mänskliga rättigheter. Vårt mål är att samarbeta med de bästa samt bidra till deras kontinuerliga utveckling.

Omsorg om miljön

Omsorg om miljön är en ledstjärna och vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan. Pernod Ricard Sweden vill främja hållbart jordbruk, sluta kretslopp och för att effektivisera användningen av naturresurser, främst vatten, energi och råvaror. 

Omsorg om samhället i stort

All verksamhet bedrivs i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för respektive marknad. Vi strävar efter att uppnå goda relationer med omvärlden och att bidra till de lokalsamhällen där vi verkar. 

Läs mer om Pernod Ricards värderingar och ansvar här:
www.pernod-ricard.com