Är du 25 år eller äldre?

Pernod-ricard-sweden.com innehåller information om alkoholhaltig dryck och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Dela inte vår information till minderåriga.

Genom att fortsätta godkänner du också våra användarvillkor, vår sekretesspolicy (Privacy Policy) och cookie policy.

Denna hemsida ägs av Pernod Ricard Sweden, Marieviksvägen 19a, Stockholm. Hemsidan får bara besökas av personer som är 25 år eller äldre. Pernod Ricard Sweden uppmuntrar alla besökare att njuta av våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. 

Läs mer på drinkwise.se

pernod-logo
sv en

Pernod Ricard tar ansvar för miljön

Pernod Ricard Sweden vill aktivt bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. Våra övergripande prioriteringar omfattar en minskad påverkan på klimatet, ett hållbart jordbruk och en optimerad användning av naturresurser. Alla affärsenheter strävar efter att minska sin påverkan på den globala, regionala och lokala miljön.

CSR2.png

Pernod Ricard minskar klimatpåverkan

Inom Pernod Ricard genomför vi återkommande kartläggningar av vår klimatpåverkan. Hela värdekedjan analyseras, inte bara vår egen produktion. Utifrån dessa kartläggningar formulerar vi sedan mål och handlingsplander för att minska våra klimatpåverkande utsläpp. Pernod Ricard strävar efter att minska utsläppen så långt det är möjligt genom effektiviseringar och användning av förnyelsebara bränslen. För kvarvarande klimatpåverkan tittar vi på olika kompensationsaktiviteter.  

Under de senaste fem åren har Pernod Ricard minskat energikonsumtion med 16% och koldioxidutsläppen med 26% per producerad enhet. Vi har nu satt som mål att uppnå en minskning av energianvändning med 20% och koldioxidutsläppen med 30% till år 2020. 

Pernod Ricard minskar vattenanvändning

Rent vatten är avgörande för kvaliteten på våra drycker, därför kontrolleras vattenkvalitet noggrant och användningen löpande. Pernod Ricard strävar efter att ständigt minska upptaget av färskvatten samt att säkerställa att eventuellt spillvatten inte påverkar miljön negativt.

Under de senaste fem åren har Pernod Ricard minskat sin totala vattenanvändning med 14% och investerar nu i syftet att minska vattenanvändningen med 20% till år 2020. Pernod Ricard genomför även särskilda insatser på de platser där färskvatten är en bristvara. Vi vill inte att vår verksamhet ska ha negativ inverkan på lokalsamhällets tillgån till rent vatten. 

Pernod Ricard minskar avfall och sluter kretsloppen

Ekodesign och cirkulär-ekonomi är inte bara modeord hos Pernod Ricard utan i allra högsta grad en realitet. Pernod Ricard genomför livscykelanalyser på alla produkter inklusive dess förpackningar. Förpackningar designas för att maximera möjligheterna till återvinning och återanvändning. Utöver nya material minskar vi även vikten på existerande glasflaskor. Pernod Ricard Sweden är en av de ledande aktörerma i Sverige vad gäller att förse sina produkter i lättviktsglas. Under de senaste åren har vikten på våra vinflaskor minskat med i genomsnitt 30%. 

Pernod Ricard satsar på ekologiskt jordbruk

Ett uthålligt jordbruk där ekologisk mångfald främjas är viktigt för Pernod Ricard och det genomförs mängder av projekt hos våra producenter, allt ifrån återställande av våtmarker som återplantering av hotade växtarter. Pernod Ricard ställer dessutom om betydande delar av produktionen till att bli ekologiskt certifierade och vi lanserar löpande nya ekologisk viner. Pernod Ricard Sweden har också rättvisemärkt vin i sitt sortiment.