Är du 25 år eller äldre?

Pernod-ricard-sweden.com innehåller information om alkoholhaltig dryck och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Dela inte vår information till minderåriga.

Genom att fortsätta godkänner du också våra användarvillkor, vår sekretesspolicy (Privacy Policy) och cookie policy.

Denna hemsida ägs av Pernod Ricard Sweden, Marieviksvägen 19a, Stockholm. Hemsidan får bara besökas av personer som är 25 år eller äldre. Pernod Ricard Sweden uppmuntrar alla besökare att njuta av våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. 

Läs mer på drinkwise.se

pernod-logo
sv en

Pernod Ricard och goda arbetsvillkor

Pernod Ricard Sweden bedriver sin verksamhet enligt den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna samt ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Vi förväntar oss att även alla våra affärspartners, leverantörer och kunder lever upp till dessa principer.

BSCI.jpg

Pernod Ricard som arbetsgivare

För att kunna tillgodose våra anställdas krav på goda, trygga anställningsvillkor och personalens behov av utvecklande och stimulerande arbetsinnehåll strävar vi efter att tillhandahålla möjligheter till personligt inflytande, utbildning och personlig utveckling.

Pernod Ricard ställer krav på leverantörer

De krav Pernod Ricard Sweden har på sin egen verksamhet gäller också för de leverantörer Pernod Ricard Sweden anlitar. Miljökrav, liksom efterlevnad av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention och Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är viktiga faktorer vad gäller bedömning och godkännande av leverantörer. Vårt arbete i leverantörskedjan genomförs som del av BSCI.

OECD's Guidelines for Multinational Enterprises

The UN Global Impact