Tips - Event

Prata Om Alkohol

Prata Om Alkohol bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att stärka ungdomar i att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

prata om alkohol logo edited.jpg

Forskningsbaserat initiativ

Prata Om Alkohol är ett forskningsbaserat initiativ som är anpassat för hälsofrämjande arbete med ungdomar i högstadiet. Syftet med programmet är att senarelägga ungdomars alkoholdebut och minska deras riskkonsumtion. 

Innovativ pedagogik

Pedagogiken bygger på gruppdynamiska övningar, samtal i grupp, rollspel samt dramatiseringar av de situationer som kan uppstå. Då skolan når ungdomarna i en ålder då de prövar och utvecklar en egen identitet så finns det stora möjligheter att påverka deras framtida vanor och beteenden. 

 

Populärt preventionsprogram

Prata Om Alkohol lanserades 2006 och metodmaterialet har beställts av 75 % av alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige.  Det har sedan starten använts av uppskattningsvis 20 000 lärare och 600 000 elever. Tack vare sin utformning, goda resultat och stora spridning har det uppmärksammats internationellt. Det har bland annat lett till att satsningen lanserats i flera länder, däribland Frankrike, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. 

Konkreta resultat

Programmets kortsiktiga effekter har utvärderats och utvärderingen visar att de elever som deltagit i hela programmet har minskat sitt alkoholintag, dricker mer sällan samt dricker mindre mängder än motsvarande kontrollgrupp.

Tillsammans för ansvarsfull alkoholkonsumtion

Prata Om Alkohol får finansiering från Sprit & Vinleverantörs-föreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier, detta som ett led i industrins ambition att minska ungdomsdrickande och alkoholmissbruk.  

Mer information om Prata Om Alkohol finns på programmets hemsida.

Text: Mikael Sundström

Inspiration

Tips - Event

Absolut Alone Together - Poesi i Realtid

Läs mer

Tips - Event

Vatten - världens viktigaste dryck!

Absolut Elyx förenar lyx med ett högre syfte. Utifrån ett starkt engagemang för integritet, kreativitet och hållbarhet så har Absolut Elyx inlett ett samarbete med Water For People. Syftet är öka tillgången av rent vatten, till över 100.000 människor världen över.

Läs mer

Tips - Event

Psst Events

Läs mer

Tips - Event

Responsible Party främjar måttfullhet

Läs mer

Tips - Event

Prata Om Alkohol

Prata Om Alkohol bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att stärka ungdomar i att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Läs mer

Porträtt - Event

Vänföretag till UNHCR

Läs mer