sv en

Pernod Ricard och goda arbetsvillkor

Pernod Ricard Sweden bedriver sin verksamhet enligt den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna samt ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Vi förväntar oss att även alla våra affärspartners, leverantörer och kunder lever upp till dessa principer.

BSCI.jpg

Pernod Ricard som arbetsgivare

För att kunna tillgodose våra anställdas krav på goda, trygga anställningsvillkor och personalens behov av utvecklande och stimulerande arbetsinnehåll strävar vi efter att tillhandahålla möjligheter till personligt inflytande, utbildning och personlig utveckling.

Pernod Ricard ställer krav på leverantörer

De krav Pernod Ricard Sweden har på sin egen verksamhet gäller också för de leverantörer Pernod Ricard Sweden anlitar. Miljökrav, liksom efterlevnad av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention och Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är viktiga faktorer vad gäller bedömning och godkännande av leverantörer. Vårt arbete i leverantörskedjan genomförs som del av BSCI.

OECD's Guidelines for Multinational Enterprises

The UN Global Impact