sv en

Pernod Ricard säkrar etik i marknadsföring

Pernod Ricard Swedens verksamhet sker med omsorg för våra konsumenter och respekt för våra intressenter. Den skall vara laglig, hederlig, ansvarstagande och överensstämma med vedertagna principer för god affärssed.

Pernod Ricards marknadsföring

All Pernod Ricard Swedens marknadsföring verkställs i enlighet med regler som fastställts i vår globala uppförandekod för marknadskommunikation. Koden är baserad på den europeiska forumet för ansvarsfullt drickande (EFRD).

Pernod Ricards internkontroll 

Pernod Ricard har en process för internkontroll av all reklam, särskilt fokus ges koncernens 15 strategiska varumärken som är föremål för en grundlig och systematisk genomgång, och för företagets 30 viktigaste lokala varumärken.

Pernod Ricards affärsetik

Alla Pernod Ricard Swedens relationer och aktiviteter måste vara i linje med internationell och nationell lagstiftning. Alla kontakter med kunder, konsumenter eller affärspartners ska präglas av professionalism, respekt och god etik. I vår strävan att öka vår marknadsandel och tjäna lojalitet hos kunder och konsumenter, kommer vi aldrig att frångå om etik och ansvar.